"Quantes paraules per no dir res!"


Musicant

_ estrenat l'estiu del 2011 als Jardins de Can Cuixart dins l'epectacle "Sot" de Blum Pro


text i direcció ...................... Roger Simeon

repartiment ........................ Jordi Pagès

                                                  Carles Sanz

                                                  (Manel Casedevall)

                                                  (Maria Rosa)

vestuari .............................. Laia Encinas


 
Make a Free Website with Yola.